Somfy 1841072 | 1841072, Funkhandsender Keasy S, 1-Kanal, UKW 433, 92 MHz | REXEL Germany