KOSTAL 10522501 | PIKO MP plus 5.0 - 2, PIKO MP plus 5.0 - 2 | REXEL Germany