LG Electronics Deutschland LG350N1C-V5 | LG350N1C-V5, NeON 2 | REXEL Germany