Kraemer & Kraus SSK 1000/V4A-vs | SSK 1000/V4A-vs, Schutzkorb SSK 1000/V4A-vs für Rippenrohrheizöfen | REXEL Germany