Kraemer & Kraus SSK 2000/V4A-vs | SSK 2000/V4A-vs, Schutzkorb SSK 2000/V4A-vs für Rippenrohrheizöfen | REXEL Germany