Kraemer & Kraus SSK 500 vs | SSK 500 vs, Schutzkorb SSK 500 vs für Rippenrohrheizöfen | REXEL Germany