Siemens 3RF29320JA161KK0 | 3RF2932-0JA16-1KK0, Heizstromüberwachung Strombereich 32A, 400-600V/24V AC/DC | REXEL Germany