Spelsberg 75981601 | ZVi BKE-EG, Zubehör für eHZ-Zählerplätze ZVi BKE-EG | REXEL Germany