Siemens 3RF29320JA131KK0 | 3RF2932-0JA13-1KK0, Heizstromüberwachung Strombereich 32A, 110-230V/24V AC/DC | REXEL Germany
<