Eaton Electric 290054 | DILM15-10(42V50HZ,48V60HZ), Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 S, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen | REXEL Germany
<