Eaton Electric 277762 | DILM40(42V50HZ,48V60HZ), Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 18.5 kW, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen | REXEL Germany