Eaton Electric 239477 | DILM95(110V50HZ,120V60HZ), Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 45 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen | REXEL Germany