Eaton Electric 278211 | DIULM40/11(230V50HZ,240V60HZ), Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 18.5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung | REXEL Germany