Pepperl+Fuchs 116668 | RL28-55-V-Z/47/82b/116, Reflexionslichtschranke | REXEL Germany