Pepperl+Fuchs 116667 | RL28-55-V-Z/49/76a/82b/116, Reflexionslichtschranke RL28-55-V-Z/49/76a/82b/116 | REXEL Germany