Schneider Electric XVBL8G6 | XVBL8G6, Signalstation blau XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65 | REXEL Germany