Pfannenberg 1700001899 | SON 2 24V DC rot, Schallgeber Sonora 32 Töne; P/N 23220800010 | REXEL Germany