Grothe 38781 | TSG 8781, Schallgeber, 12 V/ 24 V AC/DC | REXEL Germany