Spelsberg 86372101 | WKE 2 - 3/1 x 6q 1SB, Kabelabzweigkasten WKE 2 - 3/1 x 6² 1SB | REXEL Germany