Spelsberg 86226201 | WKE 300 8 x 6q 2FS, Kabelabzweigkasten WKE 300 8x 6² 2FS | REXEL Germany