Spelsberg 86374801 | WKE 5 - 4/3 x 16q 2SB, Kabelabzweigkasten WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB | REXEL Germany