Pflitsch 63272 | 22052VWp8sd16, 22052VWp8sd16 | REXEL Germany