Pflitsch 105520 | UFE 53p 8, Pg 16 KAD 8,0- 6,0mm | REXEL Germany