Pflitsch 105540 | UFE 55p13, Pg 29 KAD 13,0- 9,0mm | REXEL Germany