Schneider Electric VLVAW3N03512AB | VLVAW3N03512AB, VarSet-Kompensationsanlage Auto 200kvar xxB 400V 50Hz | REXEL Germany