Schneider Electric VLVAW3N03513AB | VLVAW3N03513AB, VarSet-Kompensationsanlage Auto 225kvar xxB 400V 50Hz | REXEL Germany