Schneider Electric VLVAW3N03514AB | VLVAW3N03514AB, VarSet-Kompensationsanlage Auto 250kvar xxB 400V 50Hz | REXEL Germany