SLV 1003026 | 1003026, 3~ STRUCTEC DALI 3 Phasen System Leuchte schwarz 4000K 36° inkl. 3 Phasen-Adapter | REXEL Germany