Oligo Lichttechnik 13-935-20-06/21 | 13-935-20-06/21, PI 12V BENE DICT/GY 6,35/CM/WM | REXEL Germany