Oligo Lichttechnik 13-983-10-06/28 | 13-983-10-06/28, PI 12V COCO/CM/MM | REXEL Germany