Willy Meyer+Sohn 8535091000 | 8 535 091 000, Halogen-Scheinwerfer 230 V/1000 W, 8 535 091 000 | REXEL Germany