SLV 470547 | 470547, TCI LED Netzteil, 20W, 24V, inkl. Zugentlastung | REXEL Germany