Bilton 10604 | V0324060-IP, Bilton Powersupply 24V DC 60W IP 67 | REXEL Germany