Bilton 10602 | V0324150, Bilton Powersupply 24V DC 150W IP 20 | REXEL Germany