OSRAM 4008321061195 | OTI DALI UNV1, Konstantspannungsdimmer mit DALI | REXEL Germany