OSRAM 4008321963192 | 64417 PRO 7W 12V G4 FS1, 64417 PRO 7W 12V G4 FS1 | REXEL Germany