Schuch 302100011 | 3021/400HI i, Poly.-Breitstrahler | REXEL Germany