RZB 09-6556.060 | 09-6556.060, Notlichtbaustein L 210 B 32 H 22, für DALI<br> 4.8 V / 4.5 Ah 220 - 240 V / 20-130 V | REXEL Germany
<