OSRAM 4050300838212 | 5008 10W 12V BA15S UNV1, 5008 10W 12V BA15S UNV1 | REXEL Germany