OSRAM 4050300831459 | 5637 10W 24V BA15S UNV1, 5637 10W 24V BA15S UNV1 | REXEL Germany