OSRAM 4050300838397 | 6418 5W 12V SV8.5-8 UNV1, 6418 5W 12V SV8.5-8 UNV1 | REXEL Germany