OSRAM 4050300838090 | 7511 21W 24V BA15S UNV1, 7511 21W 24V BA15S UNV1 | REXEL Germany