OSRAM 4050300338316 | 64251 HLX 20W 6V PG22 FS1, Halogen NV-Glühlampe ohne Reflektor 20W 6V PG22 | REXEL Germany