OSRAM 4050300238807 | 64635 HLX 150W 15V GZ6,35 FS1, 64635 HLX 150W 15V GZ6,35 FS1 | REXEL Germany