OSRAM 4008321099648 | 64643 150W 24V GY9.5 FDS FS1, Halogen-NV-Glühlampe, 150W, 24V | REXEL Germany