OSRAM 4050300023120 | 64656HLX275W24VG6,35FS1, Halogen NV-Glühlampe ohne Reflektor, 275W, 24V, G6,35 | REXEL Germany