Astro 00217329 | HV 331, 1 GHz Breitbandverstärker 33 dB / 100 dBuV Vorweg | REXEL Germany