Multibau V5350 | V5350, Wärmeleitpaste V5350 | REXEL Germany