TESTO 0563 0104 | 0563 0104, testo 104 - Einstechthermometer | REXEL Germany