GIRA 291803 | 291803, USV Notrufset System 55 Reinweiß | REXEL Germany